Disclaimer

Aan de informatie en mededelingen op www.mooiwonenrepelakker.nl kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt, en ook voor de inhoud van flyers, nieuwsbrieven en andere commerciële uitingen.

Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming materiaal dat zich op de websitewww.mooiwonenrepelakker.nl bevindt, of dat op een met Mooi Wonen Repelakker websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

 
Share This